Kontakt | Linkovi
Početna   O nama   Povijest   Naručite uslugu   Održavanje cesta   Jamstvo kvalitete   Briga o okolišu   Karta   Galerija
 
 

Briga o okolišu

Sustav upravljanja okolišem primijenjen u društvu Županijske ceste Split d.o.o. Split   zasnovan je na zahtjevima međunarodne norme EN ISO 14001:2015, a za cilj ima potpuno ispunjavanje zahtjeva za  skrbi o okolišu. Od 07.08.2017. imamo certifikat ISO 14001:2015 izdan od međunarodne certifikacijske kuće SIQ.

Svi procesi i aktivnosti unutar našeg sustava upravljanja okolišem dokumentirane su izrađenim Priručnikom, pravilnicima, procedurama, naputcima, programima i planovima koje se navode u Priručniku, čime su jasno utvrđeni opseg i slijed aktivnosti, pripadajuće odgovornosti, ovlasti i metode verifikacije.

Naši zaposlenici imaju potrebno stručno znanje i iskustvo, ustrajni su i spremni usvajati nova znanja i vještine radi uvođenja novih tehnologija ili postupaka. Raspolažemo sa potrebnom mehanizacijom i opremom koju sustavno obnavljamo u skladu sa najnovijim ekološkim zahtjevima  i potrebama.

Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje na okoliš sa primjenjivim zakonima i provedbenim propisima.

Preispitujemo utjecaje naših aktivnosti i procesa na okoliš i težimo ih učiniti što manje škodljivima za okoliš.

S otpadom postupamo na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način.

Potičemo svakog zaposlenika i osobu koja će po potrebi raditi za organizaciju ili u njezino ime i sve zainteresirane strane da  kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu.

Postavljamo ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša i nastojimo da svaki zaposlenik i svaka osoba koja radi za organizaciju ili u njezino ime prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integriramo u cjeloviti poslovni sustav primjenjujući zahtjeve normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i nastojimo trajno poboljšavati njegovu učinkovitost i djelotvornost.

 

Certifikat > ISO 9001
Certifikat > ISO 14001
   
 

ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.
Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje d.o.o.


Ruđera Boškovića 22, 21000 SPLIT
Telefon: +385 21 470 884
Fax: +385 21 470 886
e-mail: zupanijske@ceste-split.hr

© 2015 ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.