Kontakt | Linkovi
Početna   O nama   Povijest   Naručite uslugu   Održavanje cesta   Jamstvo kvalitete   Briga o okolišu   Karta   Galerija
 
 

Povijest

U Službenom listu tadašnje FNRJ broj 27. od 12. srpnja 1961. godine objavljen je prvi Osnovni zakon o javnim putovima, koji je usvojila Savezna narodna skupština na sjednici Saveznog vijeća i na sjednici Vijeća proizvođača 28. lipnja 1961. Na tim istim sjednicama i u istom Službenom listu objavljen je i Zakon o poduzećima za putove. U Članu 56. stavak 1, Zakona o poduzećima za putove stoji „Poduzeća za putove osnovat će se do kraja 1961. godine, a počet će s poslovanjem 1. siječnja 1962.“ Upravo stoga 1962. godinu smatramo godinom kada su s radom započela poduzeća, koja su pravni prednici (prethodnici) današnjih društava za održavanje cesta. 01.01.1962. godine, u Republici Hrvatskoj, s radom je započelo trinaest poduzeća za ceste od kojih je dvanaest (u Bjelovaru, Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Osijeku, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu i Zagrebu) nastalo je iz dotadašnjih tehničkih sekcija, a novoosnovano bilo je samo poduzeće za ceste Sisak, koje je obuhvaćalo ceste I, II i III reda na području Banije, a koje je do tada pripadalo Tehničkoj sekciji Zagreb. Ta poduzeća održavala su 1962. godine cestovnu mrežu u duljini od 13.278 kilometara. Možemo slobodno reći da je to bio početak od kojeg je do danas evo proteklo punih pedeset sedam godina.

Naše današnje poduzeće:  Trgovačko društvo Županijske ceste Split, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje – skraćeni naziv „Županijske ceste Split“ upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu 10. veljače 1998. godine pod brojem Tt-98/228-1.

Odluku o organiziranju društva donijela je Skupština Županije splitsko – dalmatinske 26.ožujka 1997.godine. Odluka je donesena na temelju članka 73. stav 1. u svezi sa člankom 70. stavak 3. Zakona o javnim cestama (NN 100/96), članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93) i članka 14. Statuta Županije. Temeljem članka 70. st. 1. Zakona o javnim cestama ovo trgovačko društvo definirano je uz ostale subjekte jednim od pravnih slijednika J.P. „Hrvatske ceste“ Zagreb čija primarna djelatnost su poslovi održavanja i zaštite javnih cesta (državnih, županijskih i lokalnih).

Društvo se od svog osnivanja do danas bavi kao svojom osnovnom djelatnošću poslovima redovnog održavanja i zaštite javnih cesta, koje je dobivalo i ugovaralo temeljem javnih nadmetanja. Za radove redovnog održavanja javnih cesta javna nadmetanja se provode u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 117/01, 92/05, 110/07, 125/08, 90/11, 83/13, 143/13) i Zakona o cestama (NN br. 100/96, 76/97, 27/01, 180/04, 138/06, 146/08, 84/11, 22/13, 54/13, 148/13).

Pored osnovne djelatnosti društvo je registrirano i sposobno izvoditi i druge radove u niskogradnji, što od svog osnutka i čini,  tako da cca 10% svojih prihoda ostvaruje od radova izvan redovnog održavanja cesta, a tu je riječ uglavnom o radovima za potrebe raznih investitora koji se izvode na javnim cestama ili uz javne ceste (izgradnja prilaza i priključaka, sanacija cesta nakon polaganja instalacija, privremena regulacija prometa kod izvođenja raznih zahvata na cestama, održavanje nekategoriziranih prometnica za potrebe gradova i općina i sl.).

 

 

ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.
Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje d.o.o.


Ruđera Boškovića 22, 21000 SPLIT
Telefon: +385 21 470 884
Fax: +385 21 470 886
e-mail: zupanijske@ceste-split.hr

© 2015 ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.